Updated reports 阿罗萨(Arosa)

4 结果

4 结果 发现

按以下标签筛选

車站 Weather 季节 日票
Arosa Lenzerheide
Lenzerheide Graubünden
 • 季节
 • 28.11.2020 -
  11.04.2021
 • 日票 (浮動)
 • 大人: from 瑞士法郎 30.
 • 儿童 from 瑞士法郎 14.
Mehr zu: Arosa Lenzerheide
Arosa
Arosa Graubünden
 • 季节
 • 28.11.2020 -
  11.04.2021
 • 日票 (浮動)
 • 大人: from 瑞士法郎 30.
 • 儿童 from 瑞士法郎 14.
Mehr zu: Arosa
Davos Rinerhorn
Davos Graubünden
 • 季节
 • 19.12.2020 -
  05.04.2021
 • 日票
 • 大人: 瑞士法郎 58.
 • 儿童 瑞士法郎 23.
Mehr zu: Davos Rinerhorn
Tschiertschen
Tschiertschen Graubünden
 • 季节
 • 19.12.2020 -
  14.03.2021
 • 日票
 • 大人: 瑞士法郎 49.
 • 儿童 瑞士法郎 16.
Mehr zu: Tschiertschen

所有信息均由当地合作伙伴提供,天气数据来源 SRF Meteo.