Updated reports Ticino

2 結果

2 結果 發現

按以下標籤篩選結果

車站 天氣 季節 日票
Airolo
Airolo Tessin
 • 季節
 • 26.11.2022 -
  10.04.2023
 • 日票 (浮動)
 • 大人: from 瑞士法郎 27.
 • 兒童 from 瑞士法郎 16.
Mehr zu: Airolo
Bosco Gurin
Bosco Gurin Tessin
 • 季節
 • 27.11.2021 -
  10.04.2022
 • 日票
 • 大人: 瑞士法郎 45.
 • 兒童 瑞士法郎 20.
Mehr zu: Bosco Gurin

所有資訊由當地旅遊局提供;天氣數據來源SRF Meteo。