Updated reports Ticino

2 結果

2 結果 發現

按以下標籤篩選結果

Station Weather Season Day ticket
Bosco Gurin
Bosco Gurin Tessin
 • Season
 • 30.11.2019 -
  12.04.2020
 • Day ticket
 • 大人: 瑞士法郎 45.
 • Child: 瑞士法郎 20.
Mehr zu: Bosco Gurin
Airolo
Airolo Tessin
 • Season
 • 14.12.2019 -
  13.04.2020
 • Day ticket (浮動)
 • 大人: from 瑞士法郎 27.
 • Child: from 瑞士法郎 16.
Mehr zu: Airolo

所有資訊由當地旅遊局提供;天氣數據來源SRF Meteo。