Updated reports Ticino

2 結果

2 結果 發現

按以下標籤篩選結果

車站 天氣 季節 日票
Bosco Gurin
Bosco Gurin Ticino
 • 季節
 • 16.12.2023 -
  14.04.2024
 • 日票
 • 大人: 瑞士法郎 45.
 • 兒童 瑞士法郎 20.
Mehr zu: Bosco Gurin
Airolo
Airolo Ticino
 • 季節
 • 15.12.2023 -
  01.04.2024
 • 日票 (浮動)
Mehr zu: Airolo
2 結果 發現

所有資訊由當地旅遊局提供;天氣數據來源SRF Meteo。